Ca niềng răng lộn xộn, khớp cắn sâu bằng mắc cài kim loại không nhổ răng hoàn thành sau 1,5 năm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, răng cửa không đều nhau, khớp cắn sâu, hàm trên chìa

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: không nhổ răng, mài kẽ răng tạo khoảng sắp đều vào cắm vis kéo lùi toàn hàm trên khắc phục cắn chìa cắn sâu

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: khớp cắn lồng múi tốt, độ cắn trùm bình thường, 

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng hết khấp khểnh, đỡ khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn

Share: