Ca lâm sàng: Niềng răng mặt trong ở trẻ em

Bệnh nhân nam 12 tuổi 9 tháng đến phòng khám yêu cầu chỉnh nha mặt lưỡi để không ảnh hưởng đến thẩm mỹ, học tập và chơi thể thao. Tương quan răng hàm Loại II hai bên, các răng cửa trên chìa (Hình A-D).

Sau khi nhổ hai răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên, điều trị được bắt đầu ở hàm dưới (Hình E-H). Khoảng trống nhổ răng được đóng lại bằng cơ chế trượt, sau đó là tinh chỉnh khớp cắn.

Thời gian điều trị là 21 tháng, độ cắn chìa lớn và khớp cắn sâu đã được chỉnh quá (Hình I-J). Quan sát được sự tăng trưởng xương hàm trên và xương hàm dưới trong quá trình điều trị. Headgear không được sử dụng (Hình K). Phim toàn cảnh cho thấy các chân răng tương đối song song, và trên phim cận chóp không thấy tiêu chân răng (Hình L-M).

Hình A, B Ảnh chụp ngoài mặt và trong miệng trước điều trị

 

 

Hình C Phim X quang bàn tay. Xương vừng chưa xuất hiện. Tăng trưởng đang ở khoảng giai đoạn 3. Hình D Phim sọ nghiêng trước điều trị, chẩn đoán và kế hoạch điều trị. Bệnh nhân có tương quan xương Loại II, và cần phải kiểm soát tăng trưởng xương hàm trên. Tuy nhiên, bệnh nhân không chấp nhận.

 

Hình E Các răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên đã được nhổ bỏ, và gắn mắc cài cung răng dưới. Dây cung ban đầu là NiTi 012.

 

Hình F Tháng điều trị thứ 4. Gắn mắc cài hàm trên. Dây cung 016 kích hoạt nhiệt ở cả hai hàm.

 

Hình G Tháng điều trị thứ 11. Đóng khoảng đã hoàn tất với cơ chế trượt. Dây cung Beta III 1725/TMA 0175 vuông.

 

Hình H Tháng điều trị thứ 16. Hoàn thiện và tinh chỉnh trên dây cung Beta III 1725/TMA 0175 vuông.

 

Hình I Ảnh chụp ngoài mặt sau điều trị cho thấy nụ cười hài hòa. Tuy nhiên, nét mặt nghiêng không được cải thiện do thiếu kiểm soát tăng trưởng xương hàm trên.

 

Hình J Ảnh chụp trong miệng cho thấy khớp cắn rất tốt.

 

Hình K Chồng phim sọ nghiêng cho thấy sự tăng trưởng của xương hàm trên và xương hàm dưới. Mất neo chặn là tối thiểu mắc dù không sử dụng bất kỳ phương tiện neo chặn phụ trợ nào. Hình L Phim toàn cảnh sau điều trị cho thấy các chân răng tương đối song song. Các răng khôn chưa được nhổ.

 

Hình M Phim cận chóp trước và sau điều trị. Tiêu chân răng không đáng kể.

 

Share: