Niềng răng lộn xộn, khớp cắn sâu, cười hở lợi hoàn thành sau 15 tháng

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: cười hở lợi, khớp cắn sâu, hàm dưới răng khấp khểnh

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: khách hàng không cảm thấy hô, không muốn nhổ răng 4. Tiến hành nhổ răng số 8, mài kẽ để có khoảng sắp đều răng và di xa hàm trên để chỉnh khớp cắn sâu

Kết quả niềng răng mắc cài kim loại: răng đều đẹp cân đối, khớp cắn lồng múi tốt, không còn bị cắn sâu. Nụ cười đẹp.

So sánh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: Không còn khớp cắn sâu, răng đều hơn. Đỡ cười hở lợi.

Share: