Phương pháp buộc dây trong chỉnh nha mặt lưỡi

Có nhiều phương pháp buộc dây khác nhau trong chỉnh nha mặt lưỡi, sử dụng chỉ thép hoặc chun đơn. Việc sử dụng chỉ thép màu trắng (thẩm mỹ) được khuyến cáo do dễ quan sát hơn ở mặt trong của cả hàm trên và hàm dưới. Độ mềm dẻo của chỉ thép thẩm mỹ cho…

Kỹ thuật lấy dấu răng trong chỉnh nha mặt lưỡi

Khác với chỉnh nha mặt ngoài, mắc cài thường được gắn trực tiếp lên răng; trong chỉnh nha mặt lưỡi, do cấu trúc mặt trong của răng thay đổi nhiều theo từng người, hơn nữa việc quan sát mặt trong răng chỉ có thể thực hiện qua gương, cho nên việc gắn trực tiếp rất…

Cài Đặt Giả Lập Chương Trình ClinCheck Để Niềng Răng

Cài Đặt Giả Lập Chương Trình ClinCheck 2.0 là một trong những bước quan trọng để thực hiện điều trị chỉnh nha mặt trong bằng phương pháp mắc cài Invisalign Khi dấu được chuyển đến Align Technology ở Santa Clara, California, chúng được sử dụng công nghệ quét CT scan công nghiệo để tạo nên mẫu…

Phương Pháp Chỉnh Nha Bằng Máng Trong Suốt

Invisalign là một kĩ thuật chỉnh nha sử dụng hàng loạt các khay nhựa được tùy chỉnh, thiết kế bởi máy tính để dần dần hướng dẫn các răng vào vị trí thích hợp. Đây là một kĩ thuật đã được thương mại hóa trong một thập kỉ nay. TÓM TẮT LỊCH SỬ CỦA ĐIỀU…