Phương pháp buộc dây trong chỉnh nha mặt lưỡi

Có nhiều phương pháp buộc dây khác nhau trong chỉnh nha mặt lưỡi, sử dụng chỉ thép hoặc chun đơn. Việc sử dụng chỉ thép màu trắng (thẩm mỹ) được khuyến cáo do dễ quan sát hơn ở mặt trong của cả hàm trên và hàm dưới. Độ mềm dẻo của chỉ thép thẩm mỹ cho…

Kỹ thuật lấy dấu răng trong chỉnh nha mặt lưỡi

Khác với chỉnh nha mặt ngoài, mắc cài thường được gắn trực tiếp lên răng; trong chỉnh nha mặt lưỡi, do cấu trúc mặt trong của răng thay đổi nhiều theo từng người, hơn nữa việc quan sát mặt trong răng chỉ có thể thực hiện qua gương, cho nên việc gắn trực tiếp rất…