Kỹ thuật lấy dấu răng trong chỉnh nha mặt lưỡi

Khác với chỉnh nha mặt ngoài, mắc cài thường được gắn trực tiếp lên răng; trong chỉnh nha mặt lưỡi, do cấu trúc mặt trong của răng thay đổi nhiều theo từng người, hơn nữa việc quan sát mặt trong răng chỉ có thể thực hiện qua gương, cho nên việc gắn trực tiếp rất…